Презентация на Програма NO RISK
 


С програма No Risk избягвате риска от свръхизносване на автомобилите.
Включването в програма No Risk Ви дава следните привилегии:

    4 профилактични прегледа годишно


Профилактичните прегледи, съчетани с навременна такуща поддръжка не позволяват да се стига до тежки механични повреди и спиране на автомобила
от експлоатация за дълго време.
 
    Застрахователно съпровождане на автомобила


Получавате денонощен телефон за помощ при събитие на пътя и консултант-съпровождащ, който компетентно да оформи и води документацията пред застрахователите.

    Отстъпки при ремонт - 30% от цената за труд и 10% от резервните части
 
    Индивидуален интернет профил

Получавате парола за достъп до индивидуален интернет профил, където е качена
подробна информация за автомобилите Ви.


          Остатъчна техническа експлоатационна годност на автомобила


С периодични профилактични прегледи се следи остатъчната техническа експлоатационна годност и степента на свръхизносване на автомобила.

          Прогнозиране на разходите


          Препоръки и констатации


На база сравнителен анализ с норми за отклонение по европейски
и световни стандарти се дава оценка, прогнози и препоръки за планирани ремонти.

          Предложение за ремонт