ВХОД ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ
ЕТАПИТЕ НА РЕМОНТА

Регистрационен номер
 
Въведете номера на автомобила
с главни букви на латиница.

Уважаеми клиенти, при застрахователна щета, преди приемане на автомобила
в сервиза е необходимо да се направят няколко административни стъпки, като:
- Вземане на възлагателно писмо и опис от заастраховател;
- Калкулация на ремонта;
- Одобрения от застраховател;
- Доставка на резервни части (при необходимост).
След приключването им ще се свържем с Вас за приемането на автомобила.

От момента на приемане на Възлагателно писмо в сервиза можете да следите
движението на заявката и изпълнението на ремонта по етапи.
logo