ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПОМОЩ
 


Добре дошли в Програма
NO RISK


Включването в тази програма Ви осигурява индивидуално досие и четири профилактични прегледа годишно на всеки от Вашите автомобили.

Получавате информация, снимки и справки за автомобилите
за минали периоди и планиране и остойностяване на предстоящи манипулации.


Моля въведете потребителското си име и парола за достъп.


След като свършите работа, не забравяйте да изберете Изход или да затворите браузера. Ако не направите това, някой друг може да се възползва от правата Ви за достъп и да достигне до конфиденциална информация.